Tu realizowany jest projekt

„Odkryj moje możliwości”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła podstawowa przystąpiła do projektu systemowego indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I-III współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Odkryj moje możliwości”. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania dzieci klas I-III, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie czytania, pisania i podstaw nauk matematycznych, poprawę rozwoju mowy, zniwelowanie wad postawy, rozwinięcie zainteresowań i predyspozycji uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Podniesienie jakości poziomu nauczania spowoduje wzrost umiejętności praktycznych uczniów, pokonanie trudności w nauce, podniesienie poczucia własnej wartości, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, umiejętne korzystanie z gier i programów komputerowych, rozwijanie sprawności matematycznych.

W naszej szkole, w ramach projektu „Odkryj moje możliwości” realizowane są:

- zajęcia grupowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym   także                                                           zagrożonych ryzykiem dysleksji

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

W roku szkolnym 2011/2012 w projekcie wzięło udział udział 78 uczniów klas I-III.

W roku szkolnym 2012/2013 z programu korzysta 133 uczniów.

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów.

 

 

 

 

 

 

Tu realizowany jest projekt

„Odkryj moje możliwości”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego