„PoZdro” dla klas I gimnazjum
W naszej Szkole realizowany jest Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych – PoZdro!
Celem głównym programu, który składa się z trzech etapów, jest poprawa stanu zdrowia uczniów pierwszych klas gimnazjalnych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych.
Zapraszamy rodziców i uczniów pierwszych klas gimnazjalnych do udziału.
Więcej informacji na stronie: www.po-zdro.pl

PREZENTACJA DLA RODZICÓW I DZIECI