DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7

:: mgr Elżbieta Zgoła ::WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

:: mgr Alicja Bajduszewska::WICEDYREKTOR GIMNAZJUM NR 8

:: mgr Dorota Skulska-Wittbrodt ::WICEDYREKTOR ds. BEZPIECZEŃSTWA

:: mgr Arkadiusz Skrzyński ::