Organizacja pracy wicedyrektorów szkoły
Dodatkowa godzina nauczycieli
Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe

Statut szkoły
WSO
Plan wychowawczy
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Plan profilaktyki
Dyżury nauczycieli
Zestaw podręczników szkolnych na rok szkolny 2010/2011
Programy nauczania na rok szkolny 2009/2010

Odwiedzacie Państwo archiwalną stronę
ZS nr 7 w Gdyni
Aktualna strona: http://www.zs7.gdynia.pl
Wizytówka SP
Wizytówka GIM.

Wpisz wyrażenie polskie lub angielskie:


Portale edukacyjne
Materiały dydakt.


Silver Screen
Bowling U7
GOSiR
Harpagan
YMCA
Experyment


Copyright Š 2005 by Zespół Szkół nr 7 w Gdyni