„OTWARTA SZKOŁA”

 

Zarząd Miasta Gdyni
uchwałą nr 9226/2002/III z dnia 26 września 2002 roku
przyjął do realizacji program „Szkół Otwartych”
podejmowany w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
którego głównym celem jest organizacja czasu wolnego
mieszkańców miasta a w szczególności dzieci i młodzieży.
Realizacja programu wynika ze statutowych zadań szkoły
związanych z działalnością na rzecz środowiska społecznego.

 W roku szkolnym 2002/2003
programem zostało objętych 15 placówek,

również Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni 
(Szkoła Podstawowa Nr 12 i Gimnazjum Nr 8)

 

 

 

Państwa uwagi, propozycje, sugestie

pomogą przygotować dostosowaną do potrzeb ofertę.

 

 

 

 

 

Koordynator programu — Iwona Butrym

iwona.butrym@wp.pl

Rok szkolny 2009/2010

Język angielski

Język hiszpański

Język niemiecki

Koło teatralne

Koło scenograficzne

Koło szachowe

Aerobik / gimn.

Zajęcia sportowe

Nauka pływania

Piłka nożna

Akademia dla Rodziców

Rytmika