Zaproszenie

Dnia 2 lutego o godz. 17:30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.
Zapraszam przewodniczących rad klasowych na spotkanie do stołówki.
Przewodnicząca Rady Rodziców Sandra Mańczak.


RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7

     Rada Rodziców to społecznie działający organ na rzecz placówki. Rada składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, księgowej, sekretarza, komisji rewizyjnej oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców z poszczególnych klas. Działalnością Rady kieruje przewodniczący. Rada Rodziców wspiera szkołę w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.

Drodzy Rodzice!

Gorąco zachęcamy Was do wspólnej pracy w ramach Rady Rodziców oraz do finansowego wspierania działań na rzecz szkoły, do współpracy na rzecz swoich dzieci - uczniów tej szkoły.

Na zebraniu Rady Rodziców przy ZS Nr 7 w Gdyni w tajnym głosowaniu wybrano następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2009/2010:


SKŁAD RADY RODZICÓW

Sandra Mańczak - Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Nowicka - Z-ca przewod. Rady Rodziców
Barbara Mielewczyk - Skarbnik
Anna Tarasiuk - Sekretarz
Paweł Kurgan - Przewod.Komisji Rewizyjnej
Anna Marszałkowska - Członek Komisji Rewizyjnej
Wioletta Dubanowska - Członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Kruszewska-Skrundź - Księgowa
36 członków - rodzice z poszczególnych klas


WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Wpłaty na Radę Rodziców są dla szkoły i jej uczniów ogromną pomocą. Pozwalają na podejmowanie wielu działań, które bez pomocy finansowej rodziców byłyby niemożliwe do zrealizowania. Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2008/2009 wynosi 6 zł miesięcznie na rodzinę - w szkole podstawowej i 6 zł na rodzinę - w gimnazjum. Można ją wpłacać bezpośrednio do skarbnika klasy lub na konto Rady Rodziców:

Nordea Bank Polska S. A. II o / w Gdyni
Nr : 25144010840000000000110922


Oczekujemy na Państwa zaangażowanie.

Z zebranych funduszy duża kwota przeznaczona jest na nagrody dla uczniów (konkursy, wyniki w nauce, pasowanie na ucznia, koncert dla rodziców, nagrody dla absolwentów). Rada Rodziców udziela także dofinansowań do wycieczek, wyjść do kina czy teatru lub do udziału w zimowisku. Ogromna część wpływów przeznaczona jest na zakup książek i czasopism w bibliotece szkolnej. Finansujemy także zakup pomocy naukowych (sprzęt sportowy, atlasy, tusze, sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający). W zeszłym roku Rada Rodziców sfinansowała zakup rolet do sal lekcyjnych gimnazjum. W tym roku planujemy zakup kserokopiarki, sprzętu niezbędnego w pracy nauczycieli.


WPŁATY NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

Zespół Szkół nr 7 posiada trzy pracownie komputerowe, z których korzystają uczniowie na lekcjach informatyki, kółkach oraz osoby przychodzące na zajęcia w ramach Otwartej Szkoły. Dla utrzymania pracowni na odpowiednim poziomie uczniowie uczestniczący w lekcjach informatyki zostali zobligowani do wpłacania po 5 zł na miesiąc. Wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze Rada Rodziców przeznacza na rozwój pracowni komputerowej.

Dyżur Skarbnika Rady Rodziców:
- w bibliotece - codziennie 9.00-14.00
- w sekretariacie - w pierwszy czwartek miesiąca 15.30-17.30
- pół godziny przed zebraniami rodzicówREGULAMIN RADY RODZICÓW