OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2017 r. należy dokonać

od 01.09. do 06.09. – na konto Szkoły

od 05.09. do 06.09. - w kasie Szkoły

ŻYWIENIE WE WRZEŚNIU 2017 r. wynosi:

17 dni żywieniowych x 2,80 = 47,60

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2017 r. należy dokonać

od 01.09. do 25.09. – na konto Szkoły

od 05.09. do 25.09. - w kasie Szkoły

 

 

ŻYWIENIE W PAŹDZIERNIKU 2017 r. wynosi:

22 dni żywieniowych x 2,80 = 61,60

Nr konta bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za IX/2017.

Anna Kowalska Ia obiady za X/2017.

Brak wpłaty spowoduje brak możliwości korzystania z posiłków do czasu uregulowania płatności. Uiszczenie opłaty umożliwi spożywanie posiłków począwszy od trzeciego dnia.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ" umieszczonym na stronie internetowej szkoły.